AAAContactRSS

corona direct

Lo-Reninge verwijdert grafmonumenten

Op het kerkhof te Reninge worden een 26-tal niet vergunde grafmonumenten verwijderd. De lijst met namen hangt uit op het desbetreffend perceel van het kerkhof; ook aan de grafmonumenten zelf wordt aanplakking voorzien. De nabestaanden hebben de mogelijkheid om eventuele herinneringen zoals foto's of bloemstukken te verwijderen voor 01 juni 2015. Daarna worden de grafmonumenten kosteloos weggehaald door de gemeentelijke diensten. Voor verdere inlichtingen of voor de lijst met de aangeduide percelen, kunt u terecht bij de dienst burgerzaken, 058 33 01 11 of stadsbestuur@lo-reninge.be.

Terug naar nieuws

varu banner3