AAAContactRSS

corona direct

Ook Varu wil resomatie

De Nederlandse Tweede Kamer buigt zich volgende week serieus over een wetswijziging die resomatie, een milieuvriendelijk alternatief voor begraven en cremeren, mogelijk moet maken. Ook de Vlaamse beroepsvereniging van begrafenisondernemers Varu is vragende partij. "Al in 2010 hebben wij het initiatief genomen om resomatie te laten onderzoeken en op de politieke agenda te zetten. Wij hebben informatie over dit alternatief naar het kabinet gestuurd met de vraag om een wetswijziging zodat resomatie ook in Vlaanderen mogelijk wordt. De studiedienst van de commissie Leefmilieu heeft toegezegd deze optie te gaan onderzoeken. Alleen hebben wij niets meer van onze vraag gehoord", aldus Varu-woordvoerder Bruno Quirijnen. "Nog deze maand gaan wij naar het kabinet Homans om dit onderwerp opnieuw te bespreken. Dit als onderdeel van een groter wensenlijstje: zoals een bijsturing van het beleid ten aanzien van de crematoria en de neutrale afscheidsruimten, aangepast aan de actuele noden op funerair gebied."

Wat is resomatie?
Resomatie is een milieuvriendelijk alternatief voor cremeren. Het lichaam verbrandt niet, maar ‘verwatert’. Voor de families blijft het verloop van de uitvaart hetzelfde. Het verschil begint vanaf het moment dat de kist uit het zicht verdwijnt.

Traditionele houten kisten kunnen niet worden gebruikt bij resomatie. Het lichaam wordt in een zijden of wollen omhulsel in een installatie geplaatst die op een grote wasdroger lijkt. In deze installatie wordt het lichaam ‘opgelost’ in een bad met water en alkali. Het proces neemt iets meer tijd in beslag dan een crematie. Het stoffelijk overschot wordt in drie uur teruggebracht tot ongeveer drie procent van het oorspronkelijke gewicht. Wat overblijft is een restje fijn wit poeder (calciumfosfaat van de botten). Dit zuivere poeder kan ook in een asurne worden bewaard.
De ecologische voordelen van resomatie zijn duidelijk: er wordt acht keer minder energie gebruikt dan bij een crematie en er komen geen schadelijke stoffen vrij die eerst gefilterd moeten worden. “Medische implantaten komen ongeschonden uit het proces en kunnen wellicht worden hergebruikt in ontwikkelingslanden”, stelt Sandy Sullivan, de oprichter van het in Schotland gevestigde bedrijf Resomation Ltd. Ook het water dat is gebruikt tijdens dit proces, hoeft niet speciaal gezuiverd te worden. Uitgedrukt in de vandaag populaire ‘ecologische voetafdruk’ heeft resomatie een vier keer kleinere voetafdruk dan crematie. Resomatie is al wettelijk toegestaan in delen van Canada en Amerika, maar niet in Vlaanderen.

Terug naar nieuws

varu banner3