AAAContactRSS

corona direct

Registratie uitvaartcontract valt tegen

De stad Gent heeft in de eerste zes maanden van 2014 slechts 21 uitvaartcontracten geregistreerd. Dit op 126 geregistreerde wilsbeschikkingen in deze periode. De burgers zijn duidelijk nog niet overtuigd van het nut van registratie. Varu is nooit overtuigd geweest van het nut van het registreren van een uitvaartcontract. Dit kan tot verwarring leiden bij ambtenaren, ondernemers en families. Voor heel veel mensen is het al niet eens duidelijk wat het verschil is tussen een wilsbeschikking en een uitvaartcontract.
Een woordje uitleg. Iedereen kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking bezorgen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. Die laatste wilsbeschikking kan handelen over de wijze van lijkbezorging, de asbestemming evenals het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid. Sinds vorig jaar bevat de wilsbeschikking ook de vermelding of er een uitvaartcontract is. Een uitvaartcontract is een contract dat de laatste wilsbeschikking van een persoon regelt en dat gesloten wordt tussen een privépersoon enerzijds en een notaris, een begrafenisonderneming, een verzekeringsmaatschappij, of elke willekeurige daartoe gemachtigde instantie anderzijds. Een uitvaartcontract is dus niet hetzelfde als een uitvaartverzekering. Een uitvaartverzekering betaalt de uitvaart, maar regelt de uitvaart niet. Dat mag een verzekeraar wettelijk ook niet. Een uitvaartcontract geeft wel veel meer details over de inhoud van de afscheidsplechtigheid, het soort kist, de koffietafel, de bidprentjes, de kosten en de betaling dan een wilsbeschikking.

Terug naar nieuws

varu banner3