AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Sanering Westrozebeke start

De werken voor het saneren van de begraafplaats te Westrozebeke starten op maandag 30 juni . De werken zullen één week in beslag nemen. Het gaat om een 80-tal graven die ofwel worden verwijderd ofwel worden herbegraven. Dit met het oog op een optimalisatie van de beschikbare plaatsen. Maanden geleden werden de families hieromtrent aangeschreven en konden ze een aantal keuzes maken. De betrokken instanties en families worden nu opnieuw schriftelijk op de hoogte gebracht van de planning van de uit te voeren sanering. Zo zullen de gedenkplaten van de graven omzichtig worden weggenomen en bewaard in de gemeentelijke loods te Westrozebeke. Daarnaast wordt er een gedenkplaat voorzien waarop de namen van de overledenen, wiens graf wordt weggenomen, worden vermeld (indien gewenst door familie). De nodige maatregelen worden genomen om alles waardig en in alle sereniteit te laten doorgaan. Een deel van kerkhof wordt afgesloten en zal tijdelijk niet toegankelijk zijn.

Terug naar nieuws

varu banner3