AAAContactRSS

corona direct

Gent wil begraafparken

‘De stad bij elke levensstap’ is de titel van de nieuwe beleidsnota burgerzaken en begraafplaatsen van de stad Gent. Hierin worden concrete acties opgelijst om de klant nog centraler te stellen. Opmerkelijk is de evolutie van begraafplaatsen naar begraafparken. Een oase van rust en groenbeleving voor de buurt, voldoende banken en speelprikkels voor de kinderen (zoals stapstenen). Zelfs studenten zouden hier kunnen komen studeren... Schepen Sofie Bracke (Open Vld) is heel wat van plan.

Enkele blikvangers uit de beleidsnota

1. Nieuwe openingsuren dienst burgerzaken vanaf 2015. Gentenaars kunnen dan via internet, telefoon of Gentinfo een afspraak kunnen maken om 's avonds tot 19 uur langs te kunnen komen aan het loket. De centrale loketten blijven open op zaterdag. Donderdag wordt de algemene sluitingsdag.
2. Online productengamma van de dienst Burgerzaken wordt uitgebreid zodat fysieke verplaatsingen van klanten verder beperkt kunnen worden.
3. De Gentse begraafplaatsen zullen vanuit een parkvisie verder evolueren. De Westerbegraafplaats zal prioritair vormgegeven worden omdat het met zijn 23 ha het meeste potentieel heeft om als begraafpark uitgebouwd te worden.
4. Onderzoek naar het aanleggen van een strooibos in Drongen om een meerwaarde te bieden in het aanbod van gedenkvormen.
5. De site http://begraafplaatsen.gent.be moet hét online platform worden waar bezoekers de Gentse begraafplaatsen kunnen leren kennen, bijvoorbeeld door themawandelingen.
6. Restauratie, waar mogelijk, van het funerair erfgoed op Campo Santo.

Meer weten? U vindt de nota hier:BeleidsnotaGent.pdf

Terug naar nieuws

varu banner3