AAAContactRSS

corona direct

Begraven

Ongeveer de helft van de Vlamingen kiest voor crematie. Dat aantal ligt hoger in de steden, maar eenmaal buiten de steden is het weer andersom. Begraven is als traditie stevig verankerd in Vlaanderen. Een houten kist en menselijk materiaal worden in de aarde herleid tot stof. Natuurlijker kan het niet. Wie zijn lichaam wil teruggeven aan Moeder Aarde heeft de keuze uit verschillende soorten graven. Om te beginnen de kosteloze graven die worden toegewezen door de gemeente. Zo’n kosteloos graf biedt slechts ruimte voor één persoon en blijft wettelijk minimaal tien jaar bestaan. Al kan dat in sommige gemeenten ook twaalf of vijftien jaar zijn. Daarna moet de familie een beslissing nemen: ontruimen of de overledene tegen betaling een andere rustplaats bezorgen.

Een eigen graf ‘kopen’ betekent in de praktijk een graf huren voor 20 jaar tot 50 jaar. Het aanvragen van zo’n concessie loopt via de gemeente. Ook het verlengen ervan, gaat via de gemeente. Concessies worden uitgegeven voor een graf in volle grond of een grafkelder. Hier kunnen wel meerdere plaatsen beschikbaar zijn, zodat er de mogelijkheid is voor een familiegraf. De prijzen lopen sterk uiteen en zijn afhankelijk van de duur van de concessie en de grootte van het graf dat wordt gekozen. Wie niet in zijn woonplaats wil worden begraven, moet soms extra belasting betalen.
Een nieuwe ontwikkeling is het peterschap en bruikleen van oude grafmonumenten. Antwerpen stelt bijvoorbeeld vijfduizend grafmonumenten ter beschikking voor begraving. Zo’n monument moet worden ‘gekocht’ en er komt nog een concessie bovenop voor 25 jaar. Wie zo’n uniek graf uitkiest, is wel verplicht om het monument te onderhouden en/of te restaureren. Dat betekent niet voortdurend poetsen of mos verwijderen. Het verweerde uiterlijk is natuurlijk een deel van de charme van zo’n oud graf.

 open graf

Laatste rustplaats

Een belangrijke overweging om te kiezen voor begraven, is dat er letterlijk een laatste rustplaats is waar nabestaanden naar toe kunnen komen om te rouwen of de overledene te gedenken. Begraafplaatsen liggen vaak in een mooie, groene omgeving. Ze hebben een bijzondere sfeer die troost kan bieden bij het verwerken van het verlies. Het is een plaats van rust en bezinning. Een plaats die zeer persoonlijk kan worden ingevuld met een grafmonument: een grafzerk, een bronzen beeld, een portret, een kruis, glaskunst ...

Steenhouwers en kunstenaars bieden ongelooflijk veel mogelijkheden aan voor een uniek monument, maar het is wel belangrijk van te voren na te gaan of het idee ook echt kan worden uitgevoerd. Begraafplaatsen hebben immers regels over afmetingen en materialen voor grafmonumenten. Denk ook aan het onderhoud dat voor rekening komt van de nabestaanden. Ook voor de beplanting op de graven zijn er voorschriften en geldt dat de familie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Al kan het werk inmiddels uitbesteed worden aan een professionele grafverzorger op basis van een zorgcontract.

Cremeren

De kosten

Wat nog vooraf regelen?

 

 

 

 

varu banner3