AAAContactRSS

corona direct

Zelfhulpgroep voor jong partnerverlies

Ook de provincie Antwerpen heeft nu een zelfhulpgroep voor jonge weduwen en weduwnaars. Een 28-jarige vrouw die haar vriend verloor nam samen met andere weduwen het initiatief voor: Bajoto, Lotgenotengroep voor Jong Partnerverlies. De zelfhulpgroep is opgestart in samenwerking met vzw ConTempo. Mensen die hetzelfde 'gemis' dagelijks met zich meedragen komen bij elkaar voor een luisterend oor, een lach en een traan. Elke maand komt de groep samen om ervaringen, gevoelens en gedachten te delen. De ene maand voor een gespreksmoment, de andere maand voor een activiteit. Gespreksmomenten vinden plaats in CC De Ster in Willebroek. Meer weten? Mail naar vzwbajoto@yahoo.com of bel naar het landelijk secretariaat van ConTempo: 050 44 49 57.

Terug naar nieuws

varu banner3