AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Dieven plunderen kerkhof Voorheide

De burgemeester van Arendonck, Kristof Hendrickx, roept inwoners in de buurt van het kerkhof Voorheide op om extra waakzaam te zijn en onregelmatigheden te melden aan de politie. De afgelopen twee weken zijn er meerdere diefstallen gepleegd op het kerkhof. “Het getuigt toch van bijzonder weinig respect om bloemstukken en andere attributen te stelen van grafzerken. Het zijn tekenen van dankbaarheid en respect voor een bijzonder iemand van wie je afscheid hebt moeten nemen. Voor de nabestaanden is dit een slag in het gezicht. Dergelijke praktijken zijn totaal onaanvaardbaar. Hiertegen kunnen we niet streng genoeg optreden,” verzekert de burgemeester. De politie zal vaker patrouilleren om de daders af te schrikken. Als deze inspanningen geen resultaat opleveren, dan wordt camerabewaking voorzien.

Terug naar nieuws

varu banner3