AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

1.318 graven geruimd in Essen

Op de begraafplaatsen in Essen worden 1.318 graven geruimd. Aan elk graf zonder concessie dat dateert van voor 1 januari 1994 (dus 20 jaar of ouder) zal vanaf februari een bordje worden gehangen met een ontruimingsbericht. Aan de ingang van de begraafplaats zal ook een bordje staan met informatie, zodat duidelijk zichtbaar is welke graven zullen worden geruimd. Het is voor de gemeente niet mogelijk om de nabestaanden persoonlijk te verwittigen.
Op begraafplaats Centrum gaat het over 813 graven en op Wildert over 505 graven. Nabestaanden kunnen alsnog een concessie van 20 jaar huren bij de gemeente. De stoffelijke resten van het betreffende graf worden dan op uw kosten opgegraven en overgebracht naar een concessiepark op dezelfde begraafplaats. Hiervoor dient u contact op te nemen met uw begrafenisondernemer.

Voor het schriftelijk aanvragen van een concessie heeft u de tijd tot 1 februari 2015. Voor de concessie geldt een tarief van 115 euro/m².
Wie niet kiest voor een concessie, heeft nog een jaar de tijd om persoonlijke gedenktekens van het graf te verwijderen. Voor de graven die wel ontruimd worden, komt er een gedenkteken zodat iedereen nog een plaats heeft om zijn dierbaren te herdenken.
De ontruiming is meteen de start van de herinrichting van de begraafplaatsen. De firma Kybys maakt al plannen voor een meer parkachtige, aangenamere, eigentijdse en meer gestructureerde begraafplaatsen met een overdekte afscheidsruimte.

Meer info?
Begraafplaatsbeheerder
03 670 01 47 - veerle.peeters@essen.be

Terug naar nieuws

varu banner3