AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Sterfterisico is gedaald

We zijn inmiddels in 2014, maar het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid lijstte nog even de sterftecijfers op voor 2011. Vlaanderen telde in 2011 telde 57.666 overlijdens. Dat zijn er 340 minder dan in 2010. Vanwege van de toenemende vergrijzing zou je een stijgend absoluut sterftecijfer kunnen verwachten, want er sterven meer oudere mensen.

Sterfterisico is gedaald

Het absoluut sterftecijfer is de laatste vijftien jaar echter vrij stabiel. Het sterfterisico, dat is de kans dat je op een bepaalde leeftijd sterft, is echter spectaculair gedaald. Ten opzichte van 1997 zien we bij de mannen een daling met 26% en bij de vrouwen met 21%. Dit is het resultaat van de vooruitgang van de geneeskunde en van een kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Ook een gezondere levenswijze draagt hiertoe bij. Het preventief gezondheidsbeleid zet hierop in.


Minder sterfte door hartinfarcten, beroertes en verkeersongevallen
Het goede nieuws is dat de sterfte door hart- en vaatziekten op 10 jaar tijd met meer dan 25% daalde. Hart- en vaatziekten komen vooral op oudere leeftijd voor, waardoor dit om een omvangrijke groep gaat. Dit zorgt bijgevolg voor de belangrijkste daling in de sterftecijfers. Ook bij de vervoersdoden zien we op 10 jaar tijd een spectaculaire daling: bij mannen gaat het over 38%, bij vrouwen zelfs over 48%. In absolute aantallen is deze groep uiteraard kleiner.

Meer sterfte door zelfdoding
Experts voorspelden al in 2007 een stijging van het aantal zelfdodingen als gevolg van de economische crisis. Dat blijkt vandaag uit de voorgestelde cijfers. In 2011 overleden er 1.152 mensen door zelfdoding, dat zijn er 86 meer dan in 2010. De stijging is groter bij vrouwen dan bij mannen: bij vrouwen ging het om 13% meer zelfdoding en bij mannen om 6%. De toename is er voornamelijk bij de oudere leeftijdsgroepen. Bij jongeren en mannen tot de leeftijd van 44 jaar zijn de cijfers gedaald t.o.v. 2010.

Meer sterfte door longkanker bij vrouwen
Opvallend is ook dat de sterfte die gelinkt wordt aan tabaksgebruik – vooral longkanker - bij mannen de voorbije 10 jaar met bijna een half procent per jaar daalde, terwijl deze over dezelfde periode bij vrouwen met 3,5% steeg.

Terug naar nieuws

varu banner3