AAAContactRSS

corona direct

Ook Halse begraafplaatsen gaan online

Ook de stad Halle gaat haar begraafplaatsen nu online zetten. Dit vanaf het voorjaar van 2014. De exacte datum van de lancering van het geoloket is nog niet bekend. Dankzij de ontsluiting van de begraafplaatsen kan de burger makkelijker graven lokaliseren op het kerkhof, kunnen genealogen op een wettelijke manier aan informatie komen over hun familiegeschiedenis jonger dan 100 jaar en creëert de stad een krachtig ontsluitingsinstrument voor funerair erfgoed.
Je kan opvragen wie waar begraven ligt, samen met enkele basisgegevens over deze persoon (naam, geboortedatum, geboorteplaats, sterfdatum, sterfplaats). Indien je het wenst kan je via het geoloket ook een planafdruk van de gewenste begraafplaats maken. Een actueel overzichtsplan aan de ingang van de begraafplaatsen en op termijn een meer gedetailleerde aanduiding op de begraafplaats zelf moeten ervoor zorgen dat de burger zich makkelijker kan oriënteren op de begraafplaatsen.
Verdere informatie over het online geoloket kan je bekomen bij de archiefdienst op het nummer 02 365 94 50 of mail naar archief@halle.be.

Terug naar nieuws

varu banner3