AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Allerheiligen = ontruimingen

Heel wat nabestaanden zijn afgelopen weekend wellicht ook geconfronteerd met de aankondiging van een ontruiming op de begraafplaatsen. Voor de gemeenten is er geen beter moment om hierover te communiceren dan Allerheiligen en Allerzielen. Dat is onder meer zo op de begraafplaats van Schoonbroek (gemeente Retie). Op de grafmonumenten die eind volgend jaar ontruimd worden, hangt een bekendmaking. Het gaat om alle graven van voor 1974: in totaal 99. Vanaf 1 juli 2014 mogen de nabestaanden de grafzerk of andere ornamenten weghalen van het graf. De ontruiming is nodig om meer plaats te maken op het kerkhof aan het Kerkplein. Een herbegraving of nieuwe concessie aankopen is niet mogelijk op deze begraafplaats. Anders wordt het plaatsgebrek niet opgelost.
Ook op de Buggenhoutse begraafplaats Briel wordt eind volgend jaar overgegaan tot de ontruiming van meer dan 130 graven. De nabestaanden worden ook hier onder meer op de hoogte gebracht door aanplakking aan de graven. De lijst met graven staat ook op de website van de gemeente. Wie zijn concessie wil vernieuwen, kan dit schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeesters en schepenen. Alle graftekens en andere voorwerpen dienen voor 14 november 2015 verwijderd te worden. De vrijgekomen ruimte na ontgraving zal opnieuw in gebruik genomen worden voor begravingen.

 

Terug naar nieuws

varu banner3