AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Grafontruiming tegen verwaarlozing

Op de kerkhoven van Poppel, Weelde en Ravels worden vanaf 2015 zo’n 850 graven verwijderd. Het gaat om de graven van mensen die voor 1960 zijn gestorven, met uitzondering van de oorlogslachtoffers. De komende weken worden er infobordjes naast alle grafzerken geplaatst die geruimd zullen worden. Nabestaanden met een concessie kunnen deze nog verlengen tegen betaling. Wie geen concessie heeft maar wel een graf wil behouden, kan een toelating tot herbegraving aanvragen. Dit op eigen kosten. Ravels telt zeven begraafplaatsen verspreid over haar dorpskernen. De ontruiming heeft niets te maken met plaatsgebrek, want dat is er niet. Het gaat puur om het verwijderen van verwaarloosde graven. Die nodigen namelijk uit tot vandalisme. Van 1 tot 15 december 2014 kunnen de nabestaanden eventuele gedenktekens komen weghalen. Daarna zal de gemeente beginnen met de ontruiming.

Terug naar nieuws

varu banner3