AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Ontruiming begraafplaats Malderen

De gemeente Londerzeel wil beginnen met de herinrichting van de begraafplaats Malderen. Hiervoor is de ontruiming nodig van de vervallen graven: graven in volle grond na 20 jaar en betaalde concessies na 40 jaar. Aan al deze graven hangt een bordje met de beslissing tot ontruiming. Nabestaanden kunnen een verlenging van de concessie aanvragen bij de dienst burgerzaken. Overplaatsing van een overledenen van een zandgraf naar een concessie is ook mogelijk. Dit alles tegen betaling. Na 19 augustus 2014 worden alle niet verlengde graven ontruimd.

Terug naar nieuws

varu banner3