AAAContactRSS

corona direct

Minimumeisen voor armenbegrafenis

CD&V-parlementslid Katrien Schryvers wil dat gemeenten worden verplicht om een waardige begrafenis te voorzien voor behoeftige mensen. Vorig jaar gebeurde dat in totaal voor 849 mensen, de uitvaart werd meestal georganiseerd door het OCMW (76%). Waar Katrien Schryvers over valt, is het grote verschil in prijzen en dienstverlening bij de gemeenten: het maximumbedrag varieert van 180 tot 3.466 euro. De ene gemeente verzorgt zelfs bloemen en kaartjes, de andere gemeente doet niets. CD&V wil dat er nu minimumvereisten komen voor deze ‘armenbegrafenissen’.

Terug naar nieuws

varu banner3