AAAContactRSS

corona direct

Sneller attest van erfopvolging

Een nieuwe webservice maakt de administratie voor het afgeven van een attest van erfopvolging eenvoudiger. Dat betekent ook dat zo’n attest sneller kan worden verstrekt, zodat bijvoorbeeld bankrekeningen sneller kunnen worden gedeblokkeerd. De webservice maakt het mogelijk voor de ontvangers van de registratie van de FOD Financiën om het centrale register van testamenten van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) rechtstreeks te raadplegen. Voor de afgifte van een attest van erfopvolging moet namelijk eerst zeker zijn of er geen wilsbeschikking of testament bestaat. Voor deze vereenvoudiging moest een bediende van KFBN vaak handmatig tussenkomen om per mail te beantwoorden dat er geen testament bestaat voor de overleden persoon. Bij 95% van de verzoeken is dat overigens het geval: het antwoord luidt ‘zonder testament of gelijkgesteld’. Met de webservice komt er nu bijna onmiddellijk antwoord met de naam van de notaris die het testament in bewaring heeft, de datum en het type van het eventuele testament.

Terug naar nieuws

varu banner3