AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Crematorium Kortrijk in tegenaanval

Het juridische getouwtrek rond het crematorium Uitzicht in Hoog Kortrijk gaat een nieuwe fase in. Tot nu toe waren het de buurtbewoners die telkens opnieuw procedures startten. Nu sleept intercommunale Psilon zelf drie mensen uit het actiecomité Samen Sterk voor de rechter. De beheerder van het crematorium vindt dat het actiecomité verkeerde informatie verspreidt over de milieuhinder. Het betreft een wetenschappelijke studie waarin staat dat de uitstoot van fijn stof slecht is voor de gezondheid van de buurtbewoners. Volgens Psilon klopt die studie niet. Aan de rechter wordt gevraagd om onafhankelijke experts aan te stellen voor een onderzoek. Bevestigt deze expertise het gelijk van Psilon, dan zal tevens worden gevraagd om het gebruik van deze studie te verbieden. De zaak komt  op 25 juni voor bij de Kortrijkse rechtbank van eerste aanleg. De procedures van de buurtbewoners lopen ondertussen gewoon door. Vandaag (11 juni) wordt nog de bouwvergunning aangevochten.

Terug naar nieuws

varu banner3