AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Staat int 7,15 miljoen erfenisgeld

Vorig jaar heeft de Belgische staat 7,15 miljoen euro geïnd aan nalatenschappen waar geen erfgenamen voor werden gevonden. De staat profiteerde op deze manier van 82 van deze 'erfloze nalatenschappen'. Toch is het bedrag 2,76 miljoen lager dan 2011, maar dat was dan ook een recordjaar. Het gemiddelde bedrag per erfloze nalatenschap stijgt jaar na jaar. In 2012 was zo’n erfenis gemiddeld goed voor 87.000 euro: 8.500 euro meer dan in 2011, en zo'n 28.000 euro meer dan het gemiddelde van vijf jaar geleden. Erfgerechtigden die toch nog opduiken, kunnen tot dertig jaar na het sterfgeval de nalatenschap terugvorderen.

Terug naar nieuws

varu banner3