AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Ontruimingen begraafplaats Schoten

Op de gemeentelijke begraafplaats van Schoten hangt aan de zerken/nissen waarvan de concessies dit jaar vervallen een bericht. Deze concessies kunnen hernieuwd worden. Er is wel een voorwaarde aan verbonden. De grafzerken moeten nog in goede staat zijn anders moeten zij eerst hersteld worden. De gemeente vestigt er de aandacht op dat de erfgenamen zelf dienen in te staan voor het onderhoud van de aanplantingen op de zerk. Het aanplanten van bomen, coniferen of struiken is verboden. Uitzondering: dwergconiferen of kleine lage sierstruiken waarvan de hoogte beperkt is tot 1 m. Het aanplanten tussen de zerken is verboden.
In het columbarium zullen de urnen, bijgezet in 2003 (gewone lijn), ontruimd worden. Over welke urnen het precies gaat, staat in bericht dat uithangt bij de ingang van de begraafplaats en aan het columbarium tot 31 december 2013. De ontruiming zal ten vroegste aanvangen op 2 januari 2014. Voor meer info of aanvragen tot hernieuwing van grafconcessies kunt u zich wenden tot het gemeentesecretariaat, Verbertstraat 3, 2900 Schoten, tel.03-680 09 81, 680 09 82/83.

Terug naar nieuws

varu banner3