AAAContactRSS

corona direct

Geen uitvaartliturgie in crematoria

De katholieke kerk wil haar afscheidsplechtigheden in de crematoria afbouwen. In de nieuwe crematoria zullen al geen voorgangers meer worden gemandateerd. In de bestaande crematoria wordt het leiden van kerkelijke plechtigheden vanaf 1 januari 2015 afgebouwd. Hierover zullen nog afspraken worden gemaakt. Eerder beslisten de Vlaamse bisschoppen om ook niet langer op te treden in de aula’s van begrafenisondernemers. Wat is dan nog wel mogelijk: alleen een laatste gebed. Een kort gebedsmoment dat te vergelijken is met het gebed dat op het kerkhof plaatsvindt. De kerk vindt dat een uitgebreide uitvaartliturgie thuishoort in de kerken zelf.

Terug naar nieuws

varu banner3