AAAContactRSS

corona direct

Vergunning crematorium Uitzicht vernietigd

De Raad van State heeft de milieuvergunning voor het crematorium Uitzicht in Hoog-Kortrijk vernietigd. Dit vanwege een andere interpretatie van de wetgeving op de ruimtelijke ordening (een uitzonderingsbepaling in een woonzone). De Vlaamse minister voor milieu, Joke Schauvliege, heeft nu vijf maanden de tijd om een nieuwe milieuvergunning af te leveren, gebaseerd op de nieuwste Codex Ruimtelijke Ordening.
Buurtbewoners zijn al jaren bezig met juridische procedures tegen Uitzicht. Eerder werd de bouwvergunning vernietigd door de Raad van State. Nu er een nieuwe bouwvergunning is, is de milieuvergunning vernietigd. Het buurtcomité en hun advocaat willen dat de crematies worden stopgezet. Het crematorium is dat niet van plan, omdat de milieuvergunning niet vervalt. Wettelijk gezien valt Uitzicht voorlopig terug op de oorspronkelijke milieuvergunning die in 2008 werd afgeleverd door de Bestendige Deputatie, en dit tot wanneer de Vlaamse minister een nieuwe vergunning beslist. Tegenover uitvaartondernemers en families garandeert het crematorium Uitzicht dat de werking volkomen wettig wordt verdergezet.

Uitzicht betreurt "de gratuite verdachtmakingen en beschuldigingen die ons in de media worden toegedicht vanuit een aantal omwonenden. Wij betreuren vooral het feit dat het échte debat, met name de vraag of het crematorium hinderlijk is voor de omgeving, nooit ernstig gevoerd wordt. Ondertussen bewijzen wij al anderhalf jaar in de concrete werking en doorheen frequente milieumetingen dat onze crematieactiviteiten niet de minste omgevingshinder veroorzaken."

Terug naar nieuws

varu banner3