AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Grieken besparen op begrafenis

De economische crisis in Griekenland heeft ook gevolgen voor de uitvaartsector. De Grieken kunnen een begrafenis niet meer betalen. De gemeentelijke autoriteiten hebben de tarieven voor de begraafplaatsen al verlaagd, maar dat helpt niet. Het is zelfs zo erg dat sommigen hun overleden dierbaren in het ziekenhuis laten liggen om zo de kost voor een begrafenis te voorkomen. Anderen begraven hun naasten wel, maar hebben geen geld voor een marmeren grafzerk. Daardoor overwoekeren de graven al snel met onkruid. Ook uitvaartondernemers hebben hun prijzen al laten zakken. Sommigen doen het soms gratis. De Grieken hebben altijd veel zorg gedragen voor hun doden, maar ze hebben er gewoon het geld niet meer voor, zo klinkt het bij de ondernemer. Hij vertelt er bij dat de families soms alleen voor een uitvaart kunnen betalen als ze hun kostbaarheden verkopen.

Terug naar nieuws

varu banner3