AAAContactRSS

corona direct

Zorg voor kopie van uitvaartcontract

Binnenkort kan u ook een uitvaartcontract laten opnemen in uw laatste wilsbeschikking bij de burgerlijke stand van uw gemeente. Tenminste als het CD&V-voorstel van decreet hierover finaal wordt goedgekeurd.
Een uitvaartcontract is een contract dat de laatste wilsbeschikking van een persoon regelt en dat gesloten wordt tussen een privépersoon enerzijds en een notaris, een begrafenisonderneming, een verzekeringsmaatschappij, of elke willekeurige daartoe gemachtigde instantie anderzijds. Een dergelijk contract biedt ook mensen die alleen komen te staan en niet de zekerheid hebben dat familieleden zich om hun begrafenis zullen bekommeren, garanties dat hun laatste wilsbeschikking zal worden gerespecteerd.
Er is slechts één probleempje: tijdens het weekend is de burgerlijke stand bij de gemeente niet bemand. Begrafenisondernemers hebben geen inzage in het bevolkingsregister waarin uw wilsbeschikking is opgenomen. De nabestaanden van een dierbare die op vrijdagmiddag komt te overlijden, zouden in dat geval dus tot maandagmorgen moeten wachten tot er duidelijkheid is over een uitvaartcontract en daarmee de uitvoering van de uitvaart. Aangezien het contract is opgenomen in de wilsbeschikking moet het ook worden gerespecteerd… Om dit soort schrijnende toestanden te voorkomen, raadt Varu iedereen aan ervoor te zorgen dat de familie of andere nabestaanden een kopie van het uitvaartcontract in hun bezit hebben.

Terug naar nieuws

varu banner3