AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Begrafenisvergoeding geschrapt

De verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering voorziet voor loontrekkenden in de privésector een begrafenisvergoeding van 148,74 euro. Deze vergoeding is echter geschrapt vanaf 2013, een besparingsmaatregel van de regering. Voor overlijdens vanaf 1 januari 2013 wordt dus geen begrafenisvergoeding meer betaald. De mutualiteiten betalen nog wel vergoedingen uit voor overlijdens in 2012.

Terug naar nieuws

varu banner3