AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Geen steekpenningen

De Vlaamse beroepsvereniging Varu veroordeelt het ‘sponsoren’ van instellingen in ruil voor het doorgeven van een overlijden. Begrafenisondernemers die steekpenningen en of commissies betalen, zelfs op een uitdrukkelijke vraag van de instelling, gaan in tegen de beroepsdeontologie. Uitvaartondernemers die aan deze praktijken meewerken, worden uit de Varu gezet. Leden die door instellingen op de een of andere manier onder druk worden gezet of die weet hebben van een concurrent die wel betaalt, kunnen een klacht indienen bij het Varu-bestuur. Het standpunt van Varu is altijd geweest dat de nabestaanden vrij zijn in hun keuze van begrafenisondernemer. Die vrije keuze moet altijd en overal worden gerespecteerd.

Terug naar nieuws

varu banner3