AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Graven weg in Opwijk

Een gedeelte van de begraafplaats van Opwijk Centrum zal worden ontruimd vanaf 1 december 2013. Het gaat over gewone graven, daterend tussen 1977 en 1988. Op de begraafplaats is aangeduid over welke graven het juist gaat. De familieleden wordt vriendelijk verzocht om de gedenksteen en/of souvenirs te verwijderen voor 1 december 2013, zo niet worden ze weggenomen door de gemeentelijke diensten. Voor meer inlichtingen kan u zich wenden tot de dienst Burgerzaken van de gemeente.

Terug naar nieuws

varu banner3