AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Begraafplaats wint Westtoer prijs

De oude stedelijke begraafplaats van Roeselare heeft de eerste prijs voor recreatie en groen gekregen tijdens de Nacht van Westtoer. Deze tweejaarlijkse prijs van Westtoer, het West-Vlaams autonoom provinciebedrijf voor toerisme en recreatie, is een eerbetoon aan wijlen gedeputeerde Fernand Peuteman.
Doel is om met deze prestigieuze onderscheiding verdienstelijke West-Vlamingen uit de toeristische en recreatieve sector in de kijker te plaatsen. De oude stedelijke begraafplaats in de Blekerijstraat in Roeselare is een uniek stukje verdoken erfgoed in het midden van de stad. Het is een plaats waar de doden omringd worden door het levendige van de natuur. Een rustpunt te midden van het dynamische stadscentrum. Maar niet enkel het funeraire en het cultuurhistorische heeft zijn inbreng ook het ecologische en de natuurwaarden komen steeds meer naar boven. De begraafplaats wordt een groene long in een versteende omgeving, gelegen op zowel gemeentelijke en provinciale wandelroutes en op nauwelijks 500 meter van het fietsnetwerk Leiestreek West. Er is een directe link naar de erfgoedwandelroute Roeselare, die erdoor opgewaardeerd wordt. Dit innoverend project (nieuwe visie op begraafplaatsen, publieke en ecologische meerwaarde) vormt een voorbeeldfunctie voor ‘Groen in de Stad’.

Terug naar nieuws

varu banner3