AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Erfenissen sneller vrijgeven

Minister Steven Vanackere (Financiën) wil dat erfenissen sneller worden vrijgegeven. Indien er geen fiscale of sociale schulden zijn en de periode van 12 werkdagen is verstreken, moet de administratie een attest van erfopvolging vrijgeven. De minister reageert hiermee op de berichtgeving over de lange wachttijden na het invoeren van een nieuwe wet op 1 juli.
Als er schulden zijn die meteen worden aangezuiverd, dan moet de administratie ook meteen het attest verstrekken. Vanackere heeft ook een wetswijziging in de maak: indien de erfopvolger niet in staat is een schuld te vereffenen, dan moet hij die schuld met de erfenis kunnen compenseren. Dit geldt eveneens voor de schulden van de overledene. Bovendien heeft de minister zijn administratie in een nota  gemeld “dat het niet de bedoeling kan zijn dat men de mensen aanraadt om zich tot een notaris te wenden wanneer er nog openstaande schulden zijn.  Het kan immers niet dat de administratie de dienstverlening waartoe zij gehouden is, aan de belastingplichtige weigert en hem op die manier verplicht om kosten te maken.”
Het is daarenboven nu, zoals in het verleden, nog steeds zo dat de banken na een overlijden een bedrag van 5000 euro kunnen vrijgeven zonder attest en daarbovenop specifieke uitgaven zoals begrafeniskosten, energiefacturen… mogen betalen. Het is niét zo dat indien 1 familielid nog een schuld heeft bij de overheid, de overige familieleden hun attest niet krijgen. Zij worden evenmin op de hoogte gesteld van het feit dat iemand geen attest krijgt. Er is dan ook geen probleem inzake privacy. Aldus de minister in een persbericht.

Terug naar nieuws

varu banner3