AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Bijzonder begrafenisritueel

De vzw Legia voert op zaterdag 8 september een begrafenisritueel uit het jaar 100 voor Christus uit. Dat gebeurt om 15 uur op de archeologische site langs de Kasteelweg in Oostvleteren. Iedereen is welkom.

Eind juni 2012 startte het archeologisch bedrijf Ruben Willaert BVBA met de opgraving langs de Kasteelweg. Vanaf dag één werden brandrestengraven uit de Late Ijzertijd aangetroffen. Intussen zijn een veertigtal crematiegraven en een drietal monumentstructuren opgegraven. Dit grafveld lag in de nabijheid van een nederzetting die vermoedelijk iets meer ten noorden van het onderzoeksgebied ligt. Daarnaast zijn ook sporen van een Romeinse site opgegraven, die laten vermoeden dat in de nabijheid een Romeinse villa was gelegen. De aanwezigheid van enkele waterputten en een poel laten toe om in de verwerkingsfase te onderzoeken hoe het landschap er in die periodes uitzag.
Nu de opgraving is afgerond, starten binnenkort de werken voor de nieuwe begraafplaats. Om de overgang van de oude naar de nieuwe begraafplaats in te zetten wordt op zaterdag 8 september om 15u een begrafenisritueel uit 100 voor Christus nagebootst door de VZW Legia op het opgravingsterrein langs de Kasteelweg. Op die manier kan iedereen een beeld krijgen van hoe onze voorouders omgingen met de dood en wat het archeologisch onderzoek ons kan leren over deze periode. De resultaten van de opgraving van de voorbije twee maanden komen ook aan bod.
www.archeo7.be

Terug naar nieuws

varu banner3