AAAContactRSS

corona direct

Bouwvergunning Uitzicht goedgekeurd

Zoals verwacht heeft het Vlaams Gewest de nieuwe bouwvergunning goedgekeurd voor het crematorium Uitzicht op Hoog-Kortrijk. De vorige werd vernietigd door de Raad van State op vraag van de buurtbewoners. Is het al jaren aanslepende conflict nu voorbij? Nee, het actiecomité Samen Sterk overweegt in beroep te gaan. Het krijgt hierbij wellicht de steun van N-VA Kortrijk, die niet blij is met deze “gemakkelijkheidsoplossing”.
“N-VA Kortrijk dringt aan op een inhoudelijk debat en een grondig antwoord van de stad op de vraag waarom alternatieve locaties zoals Evolis of alternatieve technieken nooit grondig werden overwogen. Nu het bestemmingsplan waarop de oorspronkelijke vergunning was gebaseerd, onwettig is verklaard, is het volgens N-VA tijd om die oefening over te doen. N-VA Kortrijk vraagt daarom dat de stad Kortrijk start met de opmaak van een nieuw  Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Dat houdt onder meer in dat de stad de Europese verplichting volgt om alternatieve locaties te onderzoeken die beter geschikt zijn voor dit soort inrichtingen. De inwoners van Hoog-Kortrijk hebben recht op een verantwoording waarom het huidige stadsbestuur ten alle prijs het crematorium op die locatie wou”, aldus N-VA.

Terug naar nieuws

varu banner3