AAAContactRSS

corona direct

Eis uw recht op vrije keuze op

Als uw huis afbrandt, laat u het dan herbouwen door uw brandverzekeraar? U roept waarschijnlijk direct ‘nee’. Als uw dierbare overlijdt, laat u hem of haar dan ook begraven door uw uitvaartverzekeraar? U roept opnieuw  ‘nee’, maar de praktijk is helaas anders.

Ons land is hard op weg om gemonopoliseerd te worden door één buitenlandse uitvaartmultionational. Deze uitvaartgigant zal in juni 2012 meer dan 80 procent van alle uitvaartverzekeringen in zijn bezit hebben. Deze partij baat onder dezelfde naam ook een eigen begrafenisketen met honderden winkels uit en is tevens eigenaar van meerdere crematoria. De overheid weet hier van, maar doet niets. Wie overlijdt, kan immers niet meer stemmen.

Door deze laksheid van de overheid is de ‘vrije markt’ in groot gevaar. Wie meer dan 650.000 uitvaartpolissen heeft, kent zijn toekomstige klanten al. Als uitvaartverzekeraars openlijk ‘hulp bij’ begrafenissen mogen blijven aanbieden, weet u wel waar die toekomstige klanten naar toe gaan. Zo kan een complete sector van zelfstandige bedrijven worden weggeconcurreerd. Met als gevolg dat u straks alleen nog de keuze heeft tussen twee begrafenisiondernemers van dezelfde multinational. Wat dat betekent voor de prijs en de kwaliteit hoeven we u niet uit te leggen.

Omdat de overheid niets doet, kan alleen u als consument het tij nog keren.

De Vlaamse beroepsvereniging van begrafenisondernemers Varu wil u er op wijzen dat u altijd zelf mag kiezen wie voor u een uitvaart verzorgt. Zelfs al krijgt u een naam of een lijst met ondernemers van uw verzekeraar, dan hoeft u daar niets mee te doen. Als uw verzekeraar uw eigen keuze ‘duur’ vindt, of ‘te ver weg’ of ‘onbekend’ of wat dan ook, dan hoeft u zich daar ook niets van aan te trekken. Laat u niet beïnvloeden, u heeft recht op uw vrije keuze. Net zoals u zelf uw aannemer kiest om uw huis weer op te bouwen. Of laat u uw brandverzekeraar de aannemer kiezen?

Varu heeft al herhaaldelijk een beroep gedaan op de federale en Vlaamse overheid om uw keuzevrijheid wettelijk te garanderen en u zo te beschermen tegen opdringerige verzekeraars. Ja, er bestaat juridisch een scheiding tussen een verzekerings- en een uitvaartbedrijf. In de praktijk is daar echter niets van te merken. Ook in de beeldvorming zou er geen enkele verwevenheid mogen bestaan tussen een verzekeraar en een begrafenisonderneming.

Toch kan u overal lezen dat de uitvaartverzekeraar alles zal doen om u te helpen. Om u te ontlasten van de zorgen, om alles voor u te regelen in moeilijke tijden. Natuurlijk! U kent nu de motieven die erachter zitten. De uitvaartverzekeraar heeft het beste met u voor, zolang u maar voor zijn (andere) winkel kiest!

Terug naar nieuws

varu banner3