AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Wilsbeschikking

Er is veel verwarring rond het begrip wilsbeschikking. Het wordt dan ook gebruikt voor testamenten, euthanasie en uitvaarten. De uitvaartverzorger zal met u een wilsbeschikking opstellen als een draaiboek voor uw uitvaart. Al uw wensen rond begraven, cremeren, rituelen en plechtigheden worden hierin tot in detail opgenomen. De keuze van de muziek, de sprekers, de kist, de advertenties, de koffietafel, werkelijk alles kan worden besproken.

De uitvaartverzorger zal u bovendien aanraden om uw persoonlijke wensen ook te laten registreren bij de burgerlijke stand van uw gemeente. Hiervoor vraagt u een ‘attest betreffende de wijze van teraardebestelling’ op bij de dienst Bevolking. Dit formulier wordt officieel geregistreerd en niemand - zelfs niet de echtgenoot of echtgenote, de kinderen en de verwanten - mag zich tegen deze wil verzetten. Bij deze wilsbeschikking gaat het niet om de details. Er wordt gevraagd of u begraven of gecremeerd wil worden. U kan kiezen uit de volgende mogelijkheden.

* Begraving op de gemeentelijke begraafplaats of in andere gemeente
* Crematie gevolgd door begraving van de asurne op de gemeentelijke begraafplaats
* Crematie gevolgd door plaatsing van de asurne in een nis van het columbarium op de begraafplaats
* Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
*  Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
* Crematie gevolgd door het ter beschikking stellen van de urne aan de nabestaanden om te worden bewaard, begraven of de as uitgestrooid op een andere plaats dan de begraafplaats.

Ook het ritueel van de plechtigheid kan worden vastgelegd bij de gemeentelijke administratie. Ook hier gaat het niet om de details, maar om een keuze uit de verschillende mogelijkheden.

* Uitvaartplechtigheid volgens de katholieke godsdienst.
* Uitvaartplechtigheid volgens de protestantse godsdienst.
* Uitvaartplechtigheid volgens de anglicaanse godsdienst.
* Uitvaartplechtigheid volgens de orthodoxe godsdienst.
* Uitvaartplechtigheid volgens de ioodse godsdienst.
* Uitvaartplechtigheid volgens de islamitische godsdienst.
* Uitvaartplechtigheid volgens de vrijzinnge levensovertuiging.
* Uitvaartplechtigheid volgens de neutraal filosofische overtuiging.
* Geen uitvaartplechtigheid.

Belangrijk om te weten is dat u dit attest altijd kan wijzigen. Ook uw wilsbeschikking bij de uitvaartverzorger kan altijd worden veranderd. Vandaag de dag kan dat ook al via internet. Dan logt u van huis uit in en past uw wensen zo vaak u wil online aan. Vindt u dat uw nabestaanden over van alles moeten beslissen, dan kan u dat ook aangeven bij de uitvaartverzorger.

Hoe zit dat nu met het uitvaartcontract in de wilsbeschikking?

Een uitvaartcontract is een contract dat de laatste wilsbeschikking van een persoon regelt en dat gesloten wordt tussen een privépersoon enerzijds en een notaris, een begrafenisonderneming, een verzekeringsmaatschappij, of elke willekeurige daartoe gemachtigde instantie anderzijds. Een uitvaartcontract is dus niet hetzelfde als een uitvaartverzekering. Een uitvaartverzekering betaalt de uitvaart, maar regelt de uitvaart niet. Dat mag een verzekeraar wettelijk ook niet. Een uitvaartcontract geeft wel veel meer details over de inhoud van de afscheidsplechtigheid, het soort kist, de koffietafel, de bidprentjes, de kosten en de betaling dan een wilsbeschikking. Een dergelijk contract biedt ook mensen die alleen komen te staan en niet de zekerheid hebben dat familieleden zich om hun begrafenis zullen bekommeren, garanties dat hun laatste wilsbeschikking zal worden gerespecteerd.

Er is slechts één probleempje: tijdens het weekend is de burgerlijke stand bij de gemeente niet bemand. Begrafenisondernemers hebben geen inzage in het bevolkingsregister waarin uw wilsbeschikking is opgenomen. De nabestaanden van een dierbare die op vrijdagmiddag komt te overlijden, zouden in dat geval dus tot maandagmorgen moeten wachten tot er duidelijkheid is over een uitvaartcontract en daarmee de uitvoering van de uitvaart. Aangezien het contract is opgenomen in de wilsbeschikking moet het ook worden gerespecteerd… Om dit soort schrijnende toestanden te voorkomen, raadt Varu iedereen aan ervoor te zorgen dat de familie of andere nabestaanden een kopie van het uitvaartcontract in hun bezit hebben.

 


Terug naar dossiers

varu banner3