AAAContactRSS

corona direct

78 graven weg op Paster Pype

Oostende wil de begraafplaats Paster Pype grondig renoveren. Verwaarloosde grafzerken en graven waarvan de concessie verlopen is, moeten daarom weg. Binnenkort worden de 78 graven verwijderd. Al deze graven bevinden zich in perk 8, het gedeelte rechts achteraan. Paster Pype moet een multifunctioneel begraafpark worden met diverse groene zones. Het stadsbestuur zal alle namen van de personen die in de verwijderde graven begraven lagen op een gedenkzuil zetten. Alle grafornamenten zullen gedurende een periode van zes maanden bewaard worden in een depot van het stadsbestuur. Pas na deze periode worden de kapotte ornamenten vernietigd. Wat waardevol is, wordt bewaard in een lapidarium. Tijdens de verwijderingswerkzaamheden zal de begraafplaats Paster Pype tijdelijk gesloten zijn. De situatieschets vindt u in bijlage. De lijst met de te verwijderen graven (namen) staat op de website www.oostende.be.

pasterpypesituering.pdf

 

 

 

Terug naar nieuws

varu banner3