AAAContactRSS

corona direct

Verliest crematorium ook milieuvergunning?

Half februari houdt de Raad van State zitting over de milieuvergunning van het crematorium Uitzicht in Hoog-Kortrijk. Het lokale actiecomité Samen Sterk heeft de vernietiging van deze vergunning gevraagd. Verwacht wordt dat dit ook effectief gebeurt. Afgelopen december vernietigde de Raad van State al de bouwvergunning. Het crematorium blijft ondertussen gewoon in bedrijf, indien nodig ook zonder milieuvergunning. Dit in het belang van de dienstverlening, al vraagt het actiecomité directe stopzetting van de crematies. De intercommunale Psilon die het crematorium beheert, diende al een nieuwe aanvraag in voor de bouwvergunning. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nog deze maand geopend.

Terug naar nieuws

varu banner3