AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Rituelen

Een uitvaart is telkens weer een uniek ritueel op zich. Het is een scharniermoment dat veel mensen niet zomaar aan zich voorbij laten gaan. Voor veel gelovigen liggen de rituelen en gebruiken al min of meer vast, onder meer voor katholieken, moslims, joden en hindoes.

De katholieke traditie schrijft bijvoorbeeld voor dat een overledene begraven wordt, maar meer en meer katholieke gelovigen kiezen vandaag voor crematie. Bij een katholieke uitvaart hoort een uitgebreide eucharistieviering, maar steeds vaker wordt gekozen voor een meer eenvoudige gebedsdienst.
Vuur speelt een belangrijke rol in de hindoestaanse uitvaart. Het lichaam van de overledene wordt altijd gecremeerd. Het is voor de nabestaanden belangrijk het lichaam te zien branden, daarom gaan ze vaak mee naar de ovenruimte van het crematorium. Voor de joden is het daarentegen belangrijk om het lichaam zo snel en zo gaaf mogelijk te begraven. De uitvaart is sober, voor orthodoxe joden zijn bloemen zelfs ongepast. Verdriet tonen mag, maar beheerst. Voor de moslims is crematie uit den boze. De begrafenis volgt meestal binnen 24 uur na het overlijden. Emoties tonen mag, maar weeklagen niet. Tegenover het verdriet staat immers het geloof dat de ziel verrijst.

Wie geen geloof aanhangt, kan kiezen voor een vrijzinnige plechtigheid. Via de uitvaartverzorger kom je in contact met een moreel consulent. In een gesprek wordt het leven van de overleden overlopen. Er wordt gevraagd naar de voorkeur van muziek, poëzie, symboliek, vormgeving en verloop. Ook de plaats waar de plechtigheid doorgaat, moet aansluiten bij deze wensen. Dat kan in de aula van het uitvaartcentrum, in de aula van het crematorium of een plaats die voor de overledene een speciale betekenis had. De moreel consulent zorgt voor een gepaste ceremonie en een waardig eerbetoon. De dienstverlening is volledig gratis. Meer info: www.demens.nu

Steeds meer mensen willen volledig zelf bepalen op wat voor manier ze afscheid willen nemen van de overledene. Oude en nieuwe rituelen worden door elkaar gemengd. Uitvaarten worden daardoor persoonlijker. De uitvaartverzorger bepaalt immers niet wat er gebeurt, hij of zij is juist begeleider en adviseur. Het is immers zijn vak om op de hoogte te zijn van alle mogelijkheden. Een uitvaart kan stijlvol, uitbundig, traditioneel, ingetogen, groen, vernieuwend of zelfs baanbrekend zijn. Geen vraag is voor de uitvaartverzorger te veel of te gek. Niemand weet immers beter hoe belangrijk de details zijn. Een uitvaart kan je niet even overdoen als het misgaat.

De leden van de Varu zijn gediplomeerde uitvaartondernemers. Ze hebben allemaal een charter met gedragsregels onderschreven. Daarbij staan respect, kwaliteit en deskundigheid voorop. Ze nemen u graag alle zorgen uit handen en dat is goed om te weten in moeilijke tijden.

Terug naar dossiers

varu banner3