AAAContactRSS

corona direct

Ieper ruimt graven

Vanaf 1 januari 2013 start de stad Ieper met de ontruiming van graven op de begraafplaats van Zuidschote. Het betreft graven zonder concessie die er al meer dan tien jaar liggen en graven met een concessie die verlopen is. Aan de betrokken graven zal een bericht worden bevestigd. De nabestaanden kunnen een ontgraving aanvragen en een herbegraving in een vergund graf. Dit op eigen kosten. Ook zal de gemeente aan graven die er verwaarloosd bijliggen een bericht bevestigen. De nabestaanden zijn namelijk verantwoordelijk voor het onderhoud. Zo roept de stad op om graven waar nodig te herstellen.

Terug naar nieuws

varu banner3