AAAContactRSS

corona direct

Asurne makkelijker thuis te bewaren

Nabestaanden kunnen voortaan ook op een later tijdstip na de crematie beslissen om de asurne van een overledene thuis te bewaren. Als alle nabestaanden van de eerste graad (de kinderen) hiermee akkoord zijn, kan u een aanvraag indienen bij de burgemeester. Al sinds 2004 hoeft een urne niet per se te worden bijgezet in een columbarium of urnenveld van een begraafplaats. Thuis bewaren mag ook, maar alleen als dit schriftelijk is aangevraagd voor de crematie (modelformulier ‘toelating tot bewaring asurne thuis’). Met alle emoties rond een overlijden, werd dit wel eens vergeten. Wie achteraf spijt kreeg, had echter geen mogelijkheid meer om dit te veranderen. Met de uitbreiding van het Vlaams decreet op de lijkbezorging is dit probleem opgelost. Ook na crematie kan nog een verzoek worden ingediend om de as een thuisbestemming te geven. De gemeente zal u wel kosten aanrekenen voor het verwijderen van de urne. Twee jaar na verwijdering vervalt bovendien de concessie. De gemeente hoeft de rest van de concessieprijs niet aan u terug te betalen.

Terug naar nieuws

varu banner3