AAAContactRSS

corona direct

Schrijfwedstrijd testament

Testament.be, die een 70-tal goede doelen en organisaties voor uw nalatenschap groepeert, organiseert een schrijfwedstrijd. De website is op zoek naar het mooiste testament. Uw bijdrage van maximaal 1500 woorden mag poëtisch, prozaïsch, wijsgerig, persoonlijk, melancholisch of maatschappelijk betrokken zijn. De jury, voorgezeten door Paula Sémer, zal het mooiste en meest inspirerende werk selecteren en publiceren in print en online media. Stuur uw bijdrage in voor 15 april 2012. Dit kan per post naar: testament.be, Huidevettersstraat 58-62, 1000 Brussel. Of per mail naar info@hetmooistetestament.be. Meer weten: www.hetmooistetestament.be

Terug naar nieuws

varu banner3