AAAContactRSS

corona direct

Meer aandacht voor Allerheiligen

De Belg besteedt meer aandacht aan Allerheiligen, dat blijkt uit een enquête van de verbruikersorganisatie OIVO. Om de herinnering aan hun dierbaren levendig te houden, zegt 68% van de Belgen dat ze het graf onderhouden en er bloemen op leggen. Voor de eerste keer sinds 2007 wordt hier een stijgende trend vastgesteld.
Eén op twee consumenten (54%) gaat ook een gebedje zeggen bij het graf, ook dat percentage stijgt licht in vergelijking met 2010. Anderzijds gaat maar 18% van de mensen een bezoekje brengen aan de plaats waar de as uitgestrooid werd. Hiermee wordt de dalende trend, die sinds 2007 opgemerkt werd (-15% op drie jaar tijd), bevestigd: de Belg lijkt meer behoefte te hebben aan een fysieke plaats waar de overledenen herdacht kunnen worden.
Met Allerheiligen is ongeveer de helft van de Belgen (51%) in 2010 nog naar het kerkhof gegaan om een naaste overledene te herdenken. Dat betekent dat het kerkhofbezoek, dat toenam tussen 2005 en 2008, vervolgens afnam tussen 2008 en 2009, terug in stijgende lijn gaat in 2010. De traditie om de doden te herdenken blijft echter sterker aanwezig bij de 50-plussers (+17%) en in de kleinste landelijke gemeenten.
Eén op zeven consumenten (14%) zegt dat hij of zij al schikkingen voor de eigen uitvaartdienst getroffen heeft: dat is iets minder dan in 2009, toen dat nog 16% was. Van die groep van 14% heeft 62% een specifieke verzekering voor begrafeniskosten afgesloten en heeft 38% beslist om een kerkelijke ceremonie te organiseren. Merk op dat iets meer dan een derde (33%) ook al een testament heeft opgesteld. En zes op tien consumenten (61%) hebben hun wensen bekendgemaakt aan familie en aan hun omgeving. De consumenten kiezen meer voor teraardebestelling, deze praktijk is gestegen met 16% in 1 jaar. In tegenstelling de crematie is gedaald in 1 jaar tijd van 41% tot 27% in 2011. Nochtans waren vorig jaar slechts 20% van de respondenten voor teraardebestelling gewonnen!
Bekijk de volledige studie: studieoivo2011.pdf

Terug naar nieuws

varu banner3