AAAContactRSS

corona direct

Werelddag tegen zelfmoord

Op 10 september 2011 organiseren de Wereldgezondheidsorganisatie en de International Association for Suicide Prevention naar jaarlijkse gewoonte de 'Werelddag Suïcidepreventie'. Wereldwijd worden die dag acties georganiseerd om de preventie van zelfdoding onder de aandacht te brengen en te benadrukken dat zelfdoding voorkómen kan worden. Ook Werkgroep Verder draagt zijn steentje bij. Op zaterdag 10 september zal minister Jo Vandeurzen, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin een bezoek brengen aan een gespreksgroep en zal er gelegenheid zijn om een online chatgesprek met de minister te voeren.

Lees verder de nieuwsbrief van Werkgroep Verder via deze link: http://www.werkgroepverder.be/wv_nieuwsbrief.php

Terug naar nieuws

varu banner3