AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Begraafplaatsen heringericht

De 5 begraafplaatsen in Londerzeel worden aangepakt. Zo komt er meer aandacht voor groenperken, zit- en rustbanken en betere afscheidsruimten. Voor elke begraafplaats wordt 100.000 euro vrijgemaakt. De begraafplaats van Steenhuffel wordt als eerste aangepakt. Het voorbereidende werk voor de herinrichting is zo goed als rond. Op donderdag 16 juni om 19 uur zal architect Andy Malengier het voorontwerp voorstellen. Er wordt eveneens een timing voor de ontruiming gegeven. Alle inwoners van Steenhuffel en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom in school Ter Elst, J. Van Doorslaerstraat 47, Steenhuffel.

Terug naar nieuws

varu banner3