AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Auto's van kerkhof geweerd

Kortrijk weert voortaan met paaltjes auto’s van de begraafplaatsen, ook in de deelgemeenten. De stad stelde vast dat steeds meer bezoekers de kerkhoven met de wagen bezoeken. Dat op- en afrijden verstoort de rust en de sereniteit. Bovendien veroorzaken de automobilisten schade aan wegen, grafmonumenten en groen. Enkel begrafenisondernemers en steenkappers krijgen nog toegang met de wagen. Waar nodig zullen de paaltjes met een sleutel verwijderd kunnen worden. De werken hiervoor zijn al gestart, met uitzondering van Sint-Jan aan de Meensesteenweg. Deze begraafplaats wordt nog heringericht en zal later worden afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer.

Terug naar nieuws

varu banner3