AAAContactRSS

corona direct

Behoeftigen begraven in woonplaats

Behoeftigen die overlijden in het Brussels gewest worden voortaan begraven in hun woonplaats en niet langer in de gemeente waar ze overlijden. Tenzij geen woonplaats bekend is. Het Brussels parlement heeft hiervoor een wetsvoorstel goedgekeurd. Voordien betaalde de gemeente waar de behoeftige overleed altijd de kosten van de begrafenis. Nu wordt dat de gemeente waar de overledene ingeschreven is in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister. De reden voor de wetswijziging is dat de autoriteiten van de woonplaats beter in staat zijn om de nabestaanden te contacteren. Ook vereenvoudigt het voorstel de administratieve rompslomp voor de nabestaanden.

Terug naar nieuws

varu banner3