AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Dela googelt met Varu-leden

Dela googelt opnieuw met de namen van onafhankelijke begrafenisondernemers op internet. Wie zoekt op verschillende namen van Varu-leden ziet een advertentie van Google verschijnen. Wie op deze advertentie klikt, komt niet op de website van de begrafenisondernemer terecht, maar op de website van Dela. De begrafenisondernemer in kwestie wordt uiteraard niet op deze website vermeld. Varu beschouwt dit als pure misleiding van de consument. Onderzocht wordt welke stappen hiertegen kunnen worden ondernomen. De consument die zoekt naar een onafhankelijke begrafenisondernemer klikt dus beter niet op de advertentie of de verwijzing van Dela met de naam van deze begrafenisondernemer.

Terug naar nieuws

varu banner3