AAAContactRSS

corona direct

Meer woorddiensten in Brugge

Het bisdom Brugge heeft een nieuwe richtlijn goedgekeurd voor de uitvaartliturgie. Parochiefederaties met weinig priesters en veel uitvaarten mogen voortaan als regel gewone woord- en gebedsdiensten organiseren. Het grote voordeel is dat hierbij ook diaken en leken kunnen voorgaan. Het gaat om middelgrote federaties - 3 à 4 parochies, 10.000 à 15.000 inwoners, meer dan 80 uitvaarten per jaar - met één pastoor. De regeling kan ook worden toegepast in grote federaties met slechts twee pastoors (100 à 150 uitvaartdiensten per jaar). Een eucharistieviering wordt dus een uitzondering, maar een familie die er echt gemotiveerd om vraagt zal niet worden geweigerd.

Terug naar nieuws

varu banner3