AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

India wil meer groene crematies

De Indiase bevolking, meer dan 1,1 miljard mensen, bestaat voor ruim 80 procent uit Hindoes. Volgens de traditionele gebruiken moet een lichaam worden verbrand op hout. Dat hout symboliseert de verbinding tussen het lichaam en de aarde. Deze traditionele crematies kosten jaarlijks 4 miljoen ton aan hout. Pogingen van de Indiase regering om elektrische crematies te stimuleren, haalden niets uit. Er moet immers hout worden gebruikt. Nu is er een methode in opkomst waarbij de verbranding wordt geoptimaliseerd en de warmte wordt gerecupereerd. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van losse op elkaar gestapelde houtlagen in de open lucht, maar van een lijkbaar met staal in de vorm van een kist. Voor deze manier van cremeren is al de helft minder hout nodig. Meer dan 40 van deze groene crematoria zijn al in gebruik. De komende twee jaar komen er nog 60 bij in India.

Terug naar opmerkelijk

varu banner3