AAAContactRSS

corona direct

Alternatieven: resomeren & cryomeren

Resomatie is een milieuvriendelijk alternatief voor cremeren. Het lichaam verbrandt niet, maar ‘verwatert’. Voor de families blijft het verloop van de uitvaart hetzelfde. Het verschil begint vanaf het moment dat de kist uit het zicht verdwijnt.

Traditionele houten kisten kunnen niet worden gebruikt bij resomatie. Het lichaam wordt in een zijden of wollen omhulsel in een installatie geplaatst die op een grote wasdroger lijkt. In deze installatie wordt het lichaam ‘opgelost’ in een bad met water en alkali. Het proces neemt iets meer tijd in beslag dan een crematie. Het stoffelijk overschot wordt in drie uur teruggebracht tot ongeveer drie procent van het oorspronkelijke gewicht. Wat overblijft is een restje fijn wit poeder (calciumfosfaat van de botten). Dit zuivere poeder kan ook in een asurne worden bewaard.
De ecologische voordelen van resomatie zijn duidelijk: er wordt acht keer minder energie gebruikt dan bij een crematie en er komen geen schadelijke stoffen vrij die eerst gefilterd moeten worden. “Medische implantaten komen ongeschonden uit het proces en kunnen wellicht worden hergebruikt in ontwikkelingslanden”, stelt Sandy Sullivan, de oprichter van het in Schotland gevestigde bedrijf Resomation Ltd. Ook het water dat is gebruikt tijdens dit proces, hoeft niet speciaal gezuiverd te worden. Uitgedrukt in de vandaag populaire ‘ecologische voetafdruk’ heeft resomatie een vier keer kleinere voetafdruk dan crematie.

Wettelijk?
Resomatie is al wettelijk toegestaan in delen van Canada en vijf staten van Amerika. Op dit moment worden twee ‘Resomaters’ geïnstalleerd en getest in Toronto en Florida. Minnesota volgt snel, weet Sullivan, de bestelling is al binnen.
Nu het protest tegen het bijbouwen van grootschalige crematoria in Vlaanderen steeds luider wordt, is resomatie wellicht een alternatief. De meeste omwonenden hebben immers bezwaar tegen de uitstoot van schadelijke stoffen. Die stoffen zijn er niet met resomatie. Wettelijk is dit proces nog niet toegestaan in ons land. Volgens Sandy Sullivan is dat echter alleen nog “een kwestie van tijd. Het proces van resomatie werkt en heeft aantoonbare milieuvriendelijke kwalificaties. Het publiek is bovendien klaar voor een derde optie naast begraven of cremeren.”
Varu, de Vlaamse beroepsvereniging van onafhankelijke begrafenisondernemers, heeft al informatie over dit alternatief naar het kabinet gestuurd met de vraag om een wetswijziging zodat resomatie ook in Vlaanderen mogelijk wordt. De studiedienst van de commissie Leefmilieu heeft toegezegd deze optie te gaan onderzoeken. In Nederland zijn al serieuze plannen voor resomatie, maar ook daar is eerst een wetswijziging nodig.

Cryomeren of vriesdrogen is een ander ecologisch alternatief voor cremeren en begraven. Het Zweedse bedrijf Promessa Organic is de bedenker van deze methode. Cryomeren is wettelijk nog nergens toegestaan, maar in Nederland heeft een uitvaartverzekeraar gevraagd om een wetswijziging zodat ook vriesdrogen mogelijk wordt.

Wat is cryomeren nu eigenlijk? Het proces verloopt in zes stappen.
1. Eerst wordt het stoffelijk overschot in tien dagen tijd gekoeld tot -18 graden Celsius.
2. Dan worden lichaam en doodskist ondergedompeld in vloeibare stikstof (-196 graden Celsius), waardoor het geheel broos wordt.
3. De kist wordt op een trilplaat gezet, waardoor alles uiteenvalt in kleine deeltjes.
4. De 25 tot 30 kilo poeder die overblijft wordt gedroogd. Kwik en resten van chirurgische metalen worden magnetisch verwijderd.
5. Het reukloze poeder gaat in een kleine kist van bijvoorbeeld aardappel- of maïszetmeel.
6. Dit kistje wordt in een ondiep graf begraven, zodat er zuurstof bij kan komen. Binnen zes tot twaalf maanden zijn de resten omgezet in compost. Promessa Organic stelt voor om een boom of struik op het graf te planten, die de compost opneemt.

Wat is het voordeel van deze methode? Volgens Promessa Organic komen er zo geen schadelijke stoffen in de bodem of in de lucht terecht. Het is dus een veel milieuvriendelijkere manier van begraven.

Terug naar dossiers

varu banner3