AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Crematorium wil uitbreiden

Het crematorium in Turnhout wil binnen drie jaar starten met de uitbreiding. Beheerder IVCA wil een tweede en grotere aula met koffiekamer en grotere technische ruimte. Ook moeten er extra parkeerplaatsen bijkomen. Dat alles staat in een masterplan. Sinds de bouw van het crematorium in 1991 is het aantal crematies zo sterk gestegen dat de voorzieningen te krap worden. De uitbreiding van het crematorium zou op dezelfde locatie moeten gebeuren. Hoe dat moet gebeuren, moet nog worden onderzocht. Binnen drie jaar moet echter een deel van de plannen zijn gerealiseerd.

Terug naar nieuws

varu banner3