AAAContactRSS

corona direct

Lekenvoorgangers in Antwerpen

Vanaf 1 januari 2011 worden nieuwe richtlijnen voor de uitvaartliturgie van kracht in Antwerpen. De standaard voor een uitvaart in het bisdom is dan een woord- en gebedsdienst, ongeacht of de voorganger een priester is of niet. Als de nabestaanden om geloofsredenen een eucharistieviering vragen en er een priester beschikbaar is, zal dit echter niet geweigerd worden. De plaatselijke parochieverantwoordelijke zal hier over beslissen. Het bisdom wil de band tussen uitvaartliturgie en eucharistie niet laten verloren gaan. Daarom zal de parochieverantwoordelijke bij de voorbereiding van de uitvaartliturgie de nabestaanden uitnodigen voor een zondagsviering waarin de overledene speciaal wordt herdacht. De Antwerpse bisschop Johan Bonny zal lekenvoorgangers mandateren om voor te gaan in de uitvaartliturgie. Ook is een folder gemaakt met uitleg over deze nieuwe richtlijnen.

Terug naar nieuws

varu banner3