AAAContactRSS

corona direct

Vordering tegen crematorium afgewezen

De omwonenden van het nieuwe crematorium op Hoog-Kortrijk hebben ongelijk gekregen van de rechter. Van 180 inwoners werd de milieustakingsvordering afgewezen omdat ze niet hadden bewezen dat ze inwoners waren van Kortrijk. Van de vijf inwoners die dit wél hadden gedaan werd de vordering afgewezen, omdat volgens de rechter niet bewezen is dat de regels zijn overtreden of dat het crematorium milieuhinder zou veroorzaken. Volgens uitbater Psilon voldoet het crematorium aan alle normen. Het beschikt ook over een bouw- en milieuvergunning. Onlangs adviseerde de auditeur van de Raad van State ook al om niet in te gaan op de vraag tot vernietiging van de bouwvergunning. Het crematorium zal in het najaar van 2011 de deuren openen.

Terug naar nieuws

varu banner3